Δωμάτια

Τα δωμάτια έχουν σχεδιασθεί και διακοσμηθεί με το σκεπτικό ότι ο επισκέπτης θα αφιερώνει αρκετό από τον χρόνο του μέσα σε αυτά, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει μια μικρή δόση «πολυτέλειας» που όμως δεν προκαλεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του ξενώνα.

Κάθε ένα από τα δωμάτια είναι ξεχωριστό και για αυτό έχει και το δικό του όνομα, παρμένο από τα ονόματα των Νυμφών του Μαινάλου, που έλουσαν το μωρό Δία στα νερά του Λούσιου.